• Oak オック

หลักการทำงานและอุปกรณ์ต่าง ๆ ของระบบ HVACHVAC คือระบบอะไร ?

HVAC ย่อมาจาก Heating Ventilation and Air Conditioning ระบบนี้มีไว้เพื่อควบคุมสภาพแวดล้อมภายใน (อุณหภูมิ, ความชื้น, air flown และ ระบบการกรองของอากาศ) เพื่ออำนวยความสบายให้กับคน สามารถทำให้คนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา

โดยสภาพที่เหมาะสมนี้ เรียกว่า Thermal comfort มีลักษณะคือ อุณหภูมิจะอยู่ที่ 22-25 oC มีความชื้นสัมพัทธ์ประมาณ 30-60%RH และอัตราการระบายของอากาศที่เพียงพอต่อการหายใจ และการใช้งานอื่นๆ ตามมาตราฐานที่ถูกกำหนดไว้

ส่วนประกอบของระบบ HVAC ?

HVAC จะเริ่มจากChiller หรือ Air conditioner (Refrigeration cycle) เหมือนระบบแอร์ทั่วไป มีส่วนประกอบหลักๆดังนี้คือ 2 ส่วนคือ ระบบทำความเย็น (Chiller package) และ ระบบท่อลม (Air duct work)
ระบบทำความเย็น หรือ Chiller package system

1. Evaporator หรือเครื่องเครื่องทำให้สารทำความเย็นเกิดการรเหยตัว ส่วนมากจะเป็น load ในระบบ ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานความร้อนในห้องเรา โดยเครื่องนี้ดูดความร้อนจากบรรยากาศภายในเพื่อระเหยสารทำความเย็นด้านใน


2. จากนั้นสารทำความเย็นก็จะถูกเพิ่มความดันด้วย Compressor ซึ่งเจ้า compressor เราจะเป็นเหมือนกระบอกสูบทำหน้าที่อัดสารทำความเย็นที่เป็นก๊าซให้มีความดันสูงขึ้น เพื่อทำจะนำเข้าสู่กระบวนการถัดไป


3. เมื่อเพิ่มความดันอุณหภูมิของสารหล่อเย็นจะสูงขึ้น ทำให้สามารถคายความร้อนได้มากที่ Condenser (Coil ร้อนในกล่องที่มีใบพัด) จากนั้นสารทำความเย็นจะเปลี่ยนสถานะจาก เปลี่ยนสถานะจากก๊าซ (gas) เป็น ของเหลว (liquid)


4. จากนั้นก็จะลดอุณหภูมิโดยใช้สิ่งที่เรียกว่า Joule-Tomson valve (Thermal expansion valve) ทำหน้าที่ลดความดัน อุณหภูมิของสารหล่อเย็นนั้นจะต่ำลงอย่างมากเมื่อถูกลดความดัน และสุดท้ายสารหล่อเย็นก็จะไปรับ Heat ที่ Evaporator อีกครั้ง


ระบบท่อลม หรือ Air Duct Package

อากาศเย็นที่ได้จาก Chiller package จะถูก Air handler (Blower) ดันอากาศเข้าระบบ Air ductwork (ท่อสี่เหลี่ยมใหญ่ๆ ที่ในหนังชอบมุดคลานเข้าไป) โดยทางเข้า Ductwork ก็จะมี Filter ที่เป็นลักษณะ HEPA filter ทำหน้าที่ช่วยดักฝุ่นและสิ่งสกปรก


จากนั้นลมจะออกจาก Ductwork จะมี Automatic Damper เพื่อควบคุบอัตราการไหลของอากาศอัตโนมัติ โดยอาจเป็น electric pneumatic หรือ Digital actuator ซึ่งจะควบคุมตาม Thermostat ภายในตึก และในกรณีไฟไหม้ Damper จะปิดอัตโนมัติ ถ้าในเมืองฝรั่งหนาวๆ จะมี Heat coil ติดตั้งหลัง Damper เพื่อคุมไม่ให้เย็นเกินไป จากนั้นอากาศก็จะเข้าที่ภายในตึกผ่าน Distributor ซึ่งมี 3 ชนิด ได้แก่ Grilles Registers และ Diffuser สามารถเรียกเหมารวมว่า GRD ใช้เพื่อเลี้ยวเบนอากาศให้กระจายในทิศทางต่างๆสนใจติดตั้งระบบ HVAC ปรึกษากับเราก่อนได้
บริษัท SUN POWER Engineering & Service มีวิศวกรผู้เชี่ยวชาญทางที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ให้คำแนะนำ
ติดต่อเราได้ที่

Facebook : SUN Power engineering & serviceLine@ : @SunPower-enEmail : info@sunpower-en.co.th
 
Source
#HVACSYSTEM 
93 views0 comments