• Oak オック

ห้องเย็น (Cold room หรือ Chilling room) คืออะไร ?

Updated: May 16, 2021ห้องเย็น (Cold room หรือ Chilling room)

หมายถึงสำหรับการเก็บรักษาอาหารที่อุณหภูมิต่ำ แต่สูงกว่าจุดเยือกแข็งของอาหาร อุณหภูมิที่ใช้ในการแช่เย็นอาหาร อยู่ระหว่าง -3-7 องศาเซลเซียส ซึ่งอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับเก็บรักษาอาหารแต่ละชนิดจะแตกต่างกัน การเก็บรักษาในห้องเย็นใช้สำหรับเก็บรักษาอาหารที่เสื่อมเสียง่าย (Perishable food) ได้แก่

 • เนื้อสัตว์ เช่น เนื้อหมู เนื้อวัว เนื้อแพะ เนื้อแกะ

 • อาหารทะเล (ทั้งสดและปรุงสุกแล้ว)

 • อาหารแปรรูปขั้นต่ำ (Minimally-processed food)

 • น้ำนมดิบ และผลิตภัณฑ์นม (Dairy Product) เช่น น้ำนมพาสเจอร์ไรซ์ เนย โยเกิร์ต เนยแข็ง นมเปรี้ยว

 • ไข่

 • ผักและผลไม้สด

 • อาหารพร้อมบริโภค (Ready-to-Eat Foods)

 • ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสัตว์ เช่น ไส้กรอก แฮม เบคอน แหนม

วัตถุประสงค์ในการแช่เย็น

 • ชะลอการเจริญของจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค (Pathogen) เช่น Salmonella เป็นต้น

 • การบ่มเนื้อสัตว์ (Meat Aging)

 • ชะลอปฏิกิริยาทางเคมีและชีวเคมี

 • ลดอัตราการหายใจ (Respiration rate) ของผักและผลไม้

 • การแช่เย็นตามประเภทของอาหาร

 • การแช่เย็นผักและผลไม้ (Cold storage of fruit and vegetable)

 • การแบ่งกลุ่มผักผลไม้ตามอุณหภูมิแช่เย็นและความชื้นสัมพัทธ์

 • การแช่เย็นเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ (Cold storage of meat and meat products)

 • การแช่เย็นน้ำนมและผลิตภัณฑ์นม (Cold storage of milk and dairy product)
แผ่นฉนวนห้องเย็น คือ อะไร?

แผ่นทำความสะอาดห้องเย็นคือแผ่นกันความร้อนหรือแซนวิชแผงที่แผ่นเหล็ก 2 ด้านข้างและหวีตรงกลางประกอบติดกันด้วยการเพิ่มการยึดติด


โดยทั่วไปแผ่นเหล็กด้านนอกที่ใช้สำหรับอุตสาหกรรมอาหารและยาคือแผ่นเหล็กเถื่อนหรือ PPGI ที่มีความปลอดภัยต่ออุตสาหกรรมอาหาร (Food Grade) พวกเขา GMP และ HACCP


ไส้หลอดที่ใช้งานกันอย่างเช่น PIR Foam, ยาง Rockwool และ EPS Foam ใช้งานเป็นแผ่นกันความร้อนทั้งภายใน - อาคาร, บานประตู, เสาและห้องสำหรับห้องเย็นสั่งซื้อช่วยรักษาป้องกันความร้อน ไม่ให้สามารถผ่านจากการอ่านไปสู่ห้องพักได้
สนใจสร้างห้อง Cold Roomให้ผ่านมาตรฐานอุตสาหกรรม ปรึกษากับเราก่อนได้
บริษัท SUN POWER Engineering & Service มีวิศวกรผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Cold Room ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ให้คำแนะนำ
ติดต่อเราได้ที่

Facebook : SUN Power engineering & serviceLine@ : @SunPower-enEmail : info@sunpower-en.co.th
 
Source
#ห้องเย็น 
#แผ่นฉนวนทำความเย็น 

50 views0 comments