• Oak オック

SUN POWER x MICROINNOVATE

Updated: Dec 13, 2021LATEST PROJECT: SUN POWER x MICROINNOVATE

Clean Room & HVAC System

การวางระบบคลีนรูมที่ดีและเหมาะสมกับการใช้งานอย่างยั่งยืน คือสิ่งที่พวกเรา “ซัน เพาเวอร์” มุ่งให้ความสำคัญในการทำงานทุกครั้ง

SUN POWER x MICRO INNOVATE บริการสร้างห้องคลีนรูมและระบบปรับอากาศ


โจทย์ที่เราได้รับจาก Microinnovate Co.,Ltd. ซึ่งเป็นผู้ผลิตเชื้อจุลินทรีย์ที่ใช้ในอาหารสัตว์ระดับอุตสาหกรรมแห่งแรกของประเทศไทย คือความต้องการสร้างห้องคลีนรูมเพื่อจัดวางและติดตั้งเครื่องจักรที่ใช้ในสายการผลิตของโรงงานที่เพิ่งแยกออกมาก่อตั้งเสร็จเมื่อไม่นานมานี้
“เครื่องจักรอุณหภูมิสูง” โจทย์ในการออกแบบและติดตั้งระบบคลีนรูมและระบบปรับอากาศ

เครื่องจักรที่จะถูกนำมาติดตั้งในห้องนี้เป็นเครื่องจักรที่เมื่อเปิดใช้งานแล้วจะเกิดความร้อนแผ่ออกมาจากตัวเครื่องสูงกว่า 40°C ซึ่งแน่นอนว่าจะส่งผลต่ออุณหภูมิภายในห้องเป็นอย่างมาก เงื่อนไขนี้เองที่กลายเป็นโจทย์หลักในการออกแบบและสร้างห้องคลีนรูม (Clean Room) ที่ต้องคำนึงถึงเรื่องการระบายอากาศ ลดความร้อนที่มาจากเครื่องจักรเป็นหลัก ตลอดจนการรักษาอุณหภูมิที่เหมาะสมไปในเวลาเดียวกันระบบระบายความร้อนที่ไม่ต้องพึ่งพาเครื่องปรับอากาศ

ด้วยเหตุผลในด้านงบประมาณและพื้นที่ห้องที่ค่อนข้างใหญ่ เราจึงเลือกออกแบบระบบปรับอากาศ (HVAC System) โดยให้ความสำคัญกับระบบระบายความร้อน อันเป็นส่วนหนึ่งของระบบหมุนเวียนอากาศ (Ventilation) เป็นหลัก นี่คือปัจจัยสำคัญที่ใช้ควบคุมคุณภาพของอากาศให้เหมาะสมตามเงื่อนไขของการผลิตห้องคลีนรูมห้องนี้ไม่ต้องพึ่งพาระบบการทำความเย็นจากเครื่องปรับอากาศ (Air-Conditioner) เลย เพราะการติดตั้งระบบหมุนเวียนอากาศด้วยพัดลมถือว่าเพียงพอแล้วสำหรับความจำเป็นของที่นี่ ขณะเดินเครื่องจักร ความร้อนจากการทำงานของเครื่องอาจส่งผลให้สภาพแวดล้อมของห้องมีอุณหภูมิสูงขึ้นแตะ 40 °C หรือมากกว่า โดยเมื่อเปิดระบบปรับอากาศที่เราติดตั้งแล้ว จะส่งผลให้อุณหภูมิภายในห้องลดลงไปได้ราว 4-5 °C ซึ่งเป็นช่วงอุณหภูมิที่เหมาะสมพอดีสำหรับการใช้งานและยืดอายุเครื่องจักร อีกทั้งในขณะเดียวกันก็เป็นช่วงอุณหูมิที่ไม่ร้อนจนเกินไปสำหรับผู้ที่ปฏิบัติงานในห้องนี้

สะอาด ปราศจากสิ่งปนเปื้อน ตามมาตรฐานของโรงงานอุตสาหกรรม

ในระบบปรับอากาศนี้ เราได้ติดตั้งแผ่นกรองอากาศคุณภาพสูง ที่ใช้ในการควบคุมปริมาณอนุภาค ฝุ่นละออง และสิ่งปนเปื้อนต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมระบบควบคุมสภาวะแวดล้อมอื่น ๆ อย่างระดับความชื้นสัมพัทธ์ ความดันห้อง ติดตั้งประตูสองชั้นพร้อมโช๊คป้องกันการปนเปื้อน เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานคลีนรูมที่โรงงานอุตสาหกรรมจำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายที่ลดลงจากความเข้าใจในเงื่อนไขของการใช้งาน

ส่วนเดียวที่มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศคือห้องที่กั้นเป็นห้องย่อยในห้องคลีมรูมนี้ โดยห้องนี้จะถูกใช้ในการทำงานของเจ้าหน้าที่ควบคุมห้อง ทำให้ไม่ต้องติดตั้งเครื่องปรับอากาศทั่วทั้งห้องซึ่งเป็นพื้นที่ที่ใหญ่ การออกแบบและติดตั้งระบบในลักษณะนี้ถือเป็นการลดค่าใช้จ่ายทั้งต้นทางในส่วนของการติดตั้ง และปลายทาง คือค่าไฟฟ้าประจำเดือน ถือเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยลดต้นทุนและควบคุมค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี
งานระบบที่มาตรฐาน รากฐานสู่ความก้าวหน้า

ในทุกส่วนงานที่เราดูแลรับผิดชอบ เราได้ออกแบบและติดตั้งอย่างสอดคล้องกับความเหมาะสม และเอื้อต่อการขอรับรองระบบ GMP อันเป็นระบบรากฐานที่จะพัฒนาไปสู่ระบบประกันคุณภาพอื่นๆ อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นระบบไฟส่องสว่าง LED ให้แสงสว่างที่เพียงพอและปลอดภัย พื้น PU (Polyurethane Floor System) ที่เหมาะสมกับโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหาร ทนทานตั้งแต่การขีดข่วนจนการกระแทก มีคุณสมบัติทางเคมี ทั้งความทนทานต่อสภาวะกรด-ด่าง และความชื้นส่วนงานผนัง เราเลือกใช้ ISOWALL เป็นหลัก ด้วยคุณสมบัติเฉพาะตัว อย่างความสามารถในการการควบคุมอุณหภูมิ ป้องกันความชื้น ไม่ลามไฟ การมีพื้นผิวที่ไม่สะสมเชื้อโรคและแบคทีเรีย ความสะดวกในการเคลื่อนย้ายและติดตั้ง ซึ่งยิ่งทำให้ประหยัดเวลาในการทำงานได้อีกด้วยนอกจากนี้ ISOWALL ยังสามารถนำมาถอดประกอบและติดตั้งใหม่ได้ การเลือกใช้ ISOWALL จึงเอื้อต่อการขยับขยายพื้นที่ใช้งาน ผู้ว่าจ้าง Microinnovate Co.,Ltd. ได้เล็งเห็นถึงการใช้งานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงจากการพัฒนาขึ้นของโรงงานในวันข้างหน้า จึงเลือกติดตั้งระบบคลีนรูมและระบบปรับอากาศในห้องคลังสินค้าห้องนี้ พร้อมกับกั้นระหว่างห้องด้วย ISOWALL เพื่อที่ในอนาคตจะได้ปรับพื้นที่ใช้งานได้อย่างยืดหยุ่น เพื่อธุรกิจที่จะเติบโตขึ้นอย่างยั่งยืน

หากคุณกำลังมองหาผู้สร้างห้องคลีนรูม และระบบงานโรงงานอื่น ๆ ที่ตอบโจทย์การใช้งานและผ่านมาตรฐานอุตสาหกรรม ติดต่อเราได้ที่นี่

Let’s grow together with Sun Power; ให้คุณได้เติบโต ให้ Sun Power ได้ดูแลด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ

#growtogether #Sunpower


Project Gallery


สนใจสร้างห้อง Cold Room / Clean Roomให้ผ่านมาตรฐานอุตสาหกรรม ปรึกษากับเราก่อนได้
บริษัท SUN POWER Engineering & Service มีวิศวกรผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ให้คำแนะนำ
ติดต่อเราได้ที่

Facebook : SUN Power engineering & serviceLine@ : @SunPower-enEmail : info@sunpower-en.co.th107 views0 comments