• Oak オック

SUN POWER x NEW STAR FROZEN FOODS (THAILAND) CO.,LTD.

Updated: Dec 13, 2021

SUN POWER ขยายสายการผลิตให้โรงงานคุณโดยไม่ต้องหยุดทำการ

SUN POWER x NEW STAR FROZEN FOODS (THAILAND) CO.,LTD.

บริการออกแบบและติดตั้งงานระบบโรงงาน

จะเป็นการดีกว่าไหม? หากวันที่คุณต้องการปรับปรุง ต่อเติม หรือขยายสายการผลิตในโรงงาน ในขณะที่โรงงานสามารถเดินสายการผลิตได้ต่อเนื่อง อย่างไม่ต้องหยุดการทำการและการผลิตให้เสียเวลาและทรัพยากร พวกเรา SUN POWER พร้อมดูแลและบริการอย่างตอบโจทย์ทุกเงื่อนไขความต้องการของผู้ประกอบการ
บริษัท นิวสตาร์โฟรเซ่นฟู้ดส์ (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารปรุงสุกสำเร็จรูปแช่แข็งที่มีประสบการณ์ในวงการอาหารมายาวนาน ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์หลักเป็นผลิตภัณฑ์จากไก่สดที่นำมาแปรรูปเป็นหลากเมนู


โจทย์หลักในการทำงานของเราครั้งนี้เกิดขึ้นจากการที่ทางนิวสตาร์โฟรเซ่นฟู้ดส์ ต้องการปรับปรุงสายการผลิต โดยการขยายและแยกสายการผลิต จากเดิมที่สายการผลิตระหว่างฝั่งอาหารสุกและดิบยังไม่ได้แยกออกจากกันชัดเจน ให้แยกจากกันเป็นสัดส่วนเพื่อรองรับการเติบโตของสายการผลิต รองรับมาตรฐานสากลอย่าง GMP, HACCP, GHP, HALAL, DLD และ BRCเลือกวัสดุดี…มีชัยไปกว่าครึ่ง: ผนัง ISOWALL แผ่นฉนวนมากคุณสมบัติ

เริ่มต้นจากการแยกสายการผลิต ด้วยผังและโครงสร้างของตึกแต่เดิมทำให้เราไม่สามารถแยกทางเข้า-ออกระหว่างสายการผลิตได้ทันที เราจึงเลือกที่จะออกแบบโดยคำนึงถึงการทุบรื้อให้น้อยที่สุดแต่ตอบโจทย์การใช้งานมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อต่อเติมเป็นทางเข้า-ออกสายการผลิตที่แยกกันระหว่างฝั่งอาหารสุก-ดิบชัดเจน สำหรับที่นี่ เราเลือกกั้นผนังด้วย ISOWALL แผ่นฉนวนมากคุณสมบัติ ที่ทั้งสะดวกต่อการขนย้าย ง่ายต่อการติดตั้ง ทำให้ประหยัดเวลาในการเข้าพื้นที่ มีอายุการใช้งานยาวนาน สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ดี ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าที่เกิดจากการรักษาอุณหภูมิภายในห้อง ทั้งยังป้องกันการเกิดไฟไหม้ได้อีกด้วย เรียกได้ว่า การเลือกใช้วัสดุที่มีคุณสมบัติครบถ้วนอย่าง ISOWALL นั้นถือส่วนหนึ่งของการการันตีความเป็นมาตรฐานของโรงงานได้ไม่น้อยเลยทีเดียวในส่วนงานตกแต่งภายในอื่น ๆ เราได้ออกแบบและติดตั้งอย่างคำนึงถึงมาตรฐานและเอื้อต่อการขอรับรองระบบ GMP ซึ่งถือเป็นระบบรากฐานที่จะนำไปสู่ระบบประกันคุณภาพโรงงานระบบอื่น ๆ อีกด้วย ทั้งงานพื้น PU (Polyurethane Floor System) ที่นิยมใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอาหาร ด้วยความทนทานตั้งแต่การขีดข่วนจนการกระแทก มีคุณสมบัติทางเคมีส่งผลให้ทนทานต่อสภาวะกรด-ด่างและความชื้น ระบบไฟส่องสว่าง รวมถึงงานประตูต่าง ๆ ที่ถือเป็นด่านหน้าของการควบคุมสภาพแวดล้อมภายในโรงงาน และเป็นด่านแรกของการป้องกันสิ่งปนเปื้อนอีกด้วยป้องกัน “การปนเปื้อน” ทางชีวภาพด้วยระบบห้องความดัน (Pressure System)

ในการผลิตอาหารภายในโรงงาน การป้องกันการปนเปื้อนเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ผลิตต้องเอาใจใส่อย่างเคร่งครัดเสมอ เมื่อเราแยกทางเข้า-ออกระหว่างสายการผลิตอาหารสุก-ดิบแล้ว เราได้ออกแบบและติดตั้งระบบห้องความดัน (Pressure System) ให้แก่ห้องที่เป็นสายการผลิต โดยระบบดังกล่าวเอื้อต่อหลักการขอรับรองมาตรฐาน HACCP ที่มุ่งให้ความสำคัญในการควบคุมการผลิตให้ได้อาหารที่ปราศจากอันตรายจากหลายสาเหตุ ทั้งเชื้อจุลินทรีย์ สารเคมี และสิ่งแปลกปลอมต่าง ๆระบบห้องความดัน (Pressure System) ที่เราติดตั้งให้แก่โรงงานนิวสตาร์โฟรเซ่นฟู้ดส์นี้ สามารถป้องกันการปนเปื้อนทางชีวภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จากสิ่งที่เราไม่อาจมองเห็นด้วยตาเปล่าอย่างเชื้อจุลินทรีย์ แบคทีเรีย ยีสต์ รา ฯลฯ เราเลือกติดตั้งระบบห้องความดัน (Pressure System) ให้แต่ละห้องภายในโรงงาน โดยห้องที่ต้องการความสะอาดมากที่สุดอย่างห้องบรรจุ (Packing Room) หรือบริเวณ High Risk Area จะเป็นห้องที่กำหนดความดันไว้สูงสุดเพื่อไม่ให้มีสิ่งปนเปื้อน ส่วนห้องอื่น ๆ ปรับความดันตามลำดับลดหลั่นกันไปตามการใช้งาน แม้ห้องต่าง ๆ จะเชื่อมต่อกันโดยมีเพียงบานประตูกั้น แต่ระบบความดันก็จะช่วยไม่ให้สิ่งปนเปื้อนจากห้องที่ความดันต่ำกว่าไหลเข้าหาได้อย่างสิ้นเชิง


หมดกังวลกับเครื่องจักรอุณหภูมิสูง…ด้วยระบบปรับอากาศ (HVAC System) ที่ตอบโจทย์โรงงานของคุณ

ในการใช้งานที่แตกต่างกันไปตามจุดประสงค์ของแต่ละห้องสายการผลิต พวกเรา SUN POWER พร้อมออกแบบตามเงื่อนไขการใช้งานของแต่ละโรงงาน


ห้องสายการผลิตอีกห้องหนึ่งที่ใช้วางเครื่องจักรที่ใช้ในการทอด แน่นอนว่าเครื่องจักรลักษณะนี้ก่อให้เกิดความร้อนแผ่ออกจากเครื่องจักรในอุณหภูมิที่สูงมาก จนอาจกลายเป็นสภาพแวดล้อมที่ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถทำงานได้ การออกแบบระบบปรับอากาศของห้องนี้ เราจึงเน้นเรื่องระบบระบายอากาศ (Ventilation) เป็นหลัก โดยเราให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการออกแบบและติดตั้งระบบดูดอากาศ (Exhaust System) และระบบอากาศเติมจากภายนอก (Fresh Air System) อย่างสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมเมื่อเดินเครื่องจักร


ระบบระบายอากาศที่ดีจะสามารถควบคุมความร้อน ความชื้น ไอของสารเคมีบางชนิด รวมถึงสิ่งปนเปื้อนอื่น ๆ ให้ผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติงานได้ในสภาพแวดล้อมที่พอดีและปลอดภัย ตามมาตรฐาน GMP แถมยังเป็นการยืดอายุการใช้งานเครื่องจักรไปในเวลาเดียวกัน แม้จะมีข้อจำกัดของพื้นที่ เราก็สามารถออกแบบและติดตั้งระบบปรับอากาศได้อย่างเต็มประสิทธิภาพส่วนห้องเย็นอย่างสายการผลิตที่ใช้เตรียมวัตถุดิบสด ซึ่งจำเป็นต้องควบคุมให้อุณหภูมิต่ำประมาณ 12 °C เพื่อคงสภาพความสดของเนื้อสัตว์ เราเลือกออกแบบระบบปรับอากาศให้อากาศเติมจากภายนอก (Fresh Air) ที่ถูกดูดเข้ามาในห้องนี้ เดินทางผ่านระบบแผงคอยล์น้ำเย็นเพื่อเป็นการลดอุณหภูมิ ก่อนที่จะเข้ามาถึงในห้องที่เป็นพื้นที่ที่เราต้องการปรับอากาศ ส่งผลในการช่วยลดอุณหภูมิห้องภายใต้หลักการระบบปรับอากาศที่เป็นมาตรฐานของโรงงาน


เช่นเดียวกับห้องอื่น ๆ อย่างห้องเก็บวัตถุดิบ และห้องเก็บภาชนะบรรจุก็เป็นอีกส่วนที่ต้องให้ความสำคัญระบบปรับอากาศ เพราะระบบระบบปรับอากาศที่ดีจะช่วยควบคุมสภาวะแวดล้อม ทั้งระดับความชื้นสัมพัทธ์ รวมถึงการป้องกันฝุ่นละอองด้วยแผ่นกรองอากาศคุณภาพสูง ซึ่งล้วนส่งผลต่อการดูแลวัตถุดิบและภาชนะบรรจุให้คงสภาพพร้อมใช้งาน พร้อมวางรากฐานโรงงานของคุณสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
เดินหน้าเต็มกำลังด้วยระบบสาธารณูปโภค (Utility) ที่สนับสนุนการผลิต

เมื่อถึงวันที่ต้องปรับปรุง ต่อเติม และขยายสายการผลิต ระบบสาธารณูปโภค (Utility) ก็ต้องสนับสนุนการเติบโตของโรงงานไปพร้อม ๆ กัน นอกจากงานระบบที่เรากล่าวถึงข้างต้นนี้แล้ว เรายังได้ดูแล บริษัท นิวสตาร์โฟรเซ่นฟู้ดส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ในระบบงานอื่น ๆ อีกหลากหลายระบบ ทั้งที่สร้างใหม่ ส่วนบำรุงรักษา ส่วนขยาย และส่วนต่อเติม เช่น ระบบลิฟต์เชื่อมต่อระหว่างชั้น งานระบบสถานีแก๊ส ระบบท่อน้ำ ระบบท่อน้ำมัน ระบบสถานีลมและปั๊มน้ำ ระบบตู้ไฟ ระบบตู้คอนโทรล ฯลฯ เพราะเมื่อระบบสาธารณูปโภค (Utility) พร้อม ผู้ปฏิบัติงาน เครื่องจักร และทุกภาคส่วนของโรงงานของคุณ ก็จะเดินหน้าต่อไปได้อย่างเต็มกำลัง


จัดสรรสิ่งที่มีอยู่แต่เดิม สู่การเติบโตก้าวหน้าไปอีกขั้น โดยไม่ต้องหยุดสายการผลิต

การเข้าทำงานของ SUN POWER ทั้งหมดนี้ โรงงานนิวสตาร์โฟรเซ่นฟู้ดส์นั้นไม่ต้องหยุดการทำการและการผลิตให้เสียเวลาและทรัพยากรเลย นอกจากนี้เราได้ปรึกษาหารือกับทางผู้ประกอบการ เพื่อจัดสรรสิ่งที่มีอยู่แต่เดิมในโรงงานให้กลับมาใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกอย่างสมเหตุสมผล


หากคุณกำลังมองหาผู้ออกแบบและติดตั้งระบบงานโรงงานที่ตอบโจทย์การใช้งาน ได้มาตรฐานสากล และพร้อมให้คำปรึกษา ติดต่อเราได้ที่นี่Facebook : SUN Power engineering & serviceLine@ : @SunPower-enEmail : info@sunpower-en.co.th
Let’s grow together with Sun Power ให้คุณได้เติบโต ให้ Sun Power ได้ดูแลด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ #growtogether #Sunpower

0 views0 comments