• Oak オック

SUN POWER x บุญส่งโอสถบริการออกแบบและติดตั้งงานระบบโรงงานจากโรงบดยาสมุนไพรระบบเปิดสู่ระบบปิดที่ได้


การทํางานของเราครั้งนี้หน้างานอยู่ที่ บริษัท บุญส่งโอสถ จํากัด อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

เชื่อว่าหลายท่านคงเคยได้ยินหรือมีโอกาสใช้ผลิตภัณฑ์ของบุญส่งโอสถกันมาไม่มากก็น้อย เพราะบุญส่งโอสถนี้เอง ที่เป็นผู้ผลิตยาสมุนไพรแผนโบราณยี่ห้อดังหลายยี่ห้อในท้องตลาด เช่น ยาแก้ไอ ตราอาปาเช่ น้ํามันยา ตรามาวินแป้งโยคีในรัศมีวงกลม และผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงอื่น ๆอีกหลากหลายผลิตภัณฑ์


เมื่อพูดถึงโรงงานยาสมุนไพรขั้นตอนหนึ่งที่เป็นขั้นตอนสําคัญในการผลิตที่ขาดไปไม่ได้เลยก็คือขั้นตอน “การบด” ซึ่งกลายเป็นโจทย์ในการทํางานของเราในวันนี้ที่ “โรงบดสมุนไพร” ของโรงงานบุญส่งโอสถเนื่องจากทางบุญส่งโอสถต้องการปรับปรุงและพัฒนาโรงบดสมุนไพรจากโรงบดระบบเปิดที่มอากาศจากภายนอกถ่ายเทเข้าออกอย่างเป็นธรรมชาติสู่การเป็นโรงบดระบบปิดที่ได้มาตรฐาน GMP พวกเรา SUN POWER จึงได้รับมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้จากความเข้าใจสู่การออกแบบที่ตอบโจทย์การใช้งานจริง

ในขั้นตอนการออกแบบงานระบบ สิ่งแรกที่เราต้องคํานึงถึงคือ กระบวนการทํางานภายในโรงบด โดยโรงบดที่นี่จะถูกใช้งานในหลายขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการบด เช่น การล้าง การอบ การชั่ง เป็นต้น เมื่อเราได้ทําความเข้าใจกระบวนการทํางานจากผู้ประกอบการ ประกอบกับการสอบถามถึงปัญหาที่มักเกิดขึ้นในการทํางานจากผู้ปฏิบัติงานจริง เราจึงสามารถนําข้อมูลต่างๆ มาวิเคราะห์และออกแบบให้สอดคล้องกับการใช้งานได้


ระบบ HVAC ที่ออกแบบสําหรับการใช้งานเฉพาะตามความต้องการของผู้ประกอบการ

การนําสมุนไพรไปอบให้แห้งเป็นขั้นตอนหนึ่งที่จําเป็นต้องทําก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนการบดสมุนไพร

แน่นอนว่าเมื่อมีการติดตั้งเตาอบ ย่อมมีการนําพามาซึ่งความร้อนที่แผ่ออกมาจากการทํางานของเตาอบ เราจึงเลือกออกแบบระบบปรับอากาศ (HVAC System) โดยมุ่งเน้นไปที่การระบายความร้อนไม่ให้ระอุอยู่ภายในโรงบด


สําหรับห้องบด ด้วยการทํางานของเครื่องบดที่เป็นเครื่องจักรที่ทํางานหนัก และทํางานด้วยการเสียดสีอยู่ภายใน สิ่งที่เกิดขึ้นคือ ความร้อนที่แผ่ออกมาจากเครื่องไม่ต่างจากที่ห้องอบ เราจึงได้ออกแบบระบบ HVAC สําหรับห้องบดโดยเฉพาะ โดยทั่วไปแล้ว พื้นฐานของการติดตั้งระบบ HVAC มักจะติดตั้งให้เกิดการจ่ายอากาศ (Fresh Air) จากด้านบน และดูดอากาศ (Exhaust) จากด้านล่าง แต่สําหรับห้องบดนี้เราออกแบบให้ติดตั้งแบบตรงกันข้าม กล่าวคือ ติดตั้งเครื่องดูดอากาศ (Exhaust) จากด้านบน และจ่ายอากาศ (Fresh Air) ในระดับระยะร่างกายมนุษย์ขณะยืนและนั่งเก้าอี้การติดตั้งในลักษณะนี้ส่งผลให้เกิดการระบายความร้อนได้ดีขึ้นและช่วยลดการฟุ้งของฝุ่นโดยเฉพาะในห้องที่มีเครื่องจักรลักษณะนี้อีกทั้งเรายังติดตั้งหัวเจ็ต (Jet) จ่ายอากาศ (Fresh Air) ที่เมื่อเปิดระบบใช้งานลมจะพัดเป่าจากหัวเจ็ต (Jet) ลงมาที่ตัวผู้ปฏิบัติงานภายในห้องพอดีซึ่งนี่เป็นหนึ่งในความต้องการของทางบุญส่งโอสถที่ต้องการให้ผู้ปฏิบัติงานภายในห้องเกิดความเย็นสบาย ถือเป็นเป็นวิธีหนึ่งในการลดความตึงเครียดขณะทํางาน

“ฝุ่น” อนุภาคเล็ก ๆ ที่ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ของโรงบดอีกต่อไป

“ห้องบด” คือส่วนสําคัญของโรงบดแห่งนี้นอกเหนือไปจากความร้อนจากการทํางานของเครื่องบด สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาจากการทํางานคือ “ฝุ่น” ที่มักฟุ้งกระจายจากเครื่องบดอย่างแทบจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ยิ่งเมื่อเป็นโรงงานระบบปิดเช่นนี้แล้ว หากปราศจากการจัดการที่ดีก็จะทําให้ฝุ่นที่เป็นอนุภาคเล็ก ๆ กลายเป็นปัญหาใหญ่ที่เกินคาดขึ้นมาได้เช่น อาจเป็นอันตรายจากการสูดดมปริมาณมากๆ หรืออาจส่งผลถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์

สําหรับห้องบด เราจึงออกแบบให้มีการติดตั้ง Dust Collector หรือเครื่องดูดกรองฝุ่น เพื่อลดปัญหาจากการฟุ้งกระจายของฝุ่นจากกระบวนการบดด้วยเครื่องจักรซึ่งถือเป็นการช่วยการควบคุมมลภาวะ ทําให้ผู้ปฏิบัติงานภายในห้องบดสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยต่อสุขภาพร่างกาย และถือเป็นการยืดอายุเครื่องจักรเป็นการลดต้นทุนทางอ้อมไปในเวลาเดียวกันลดต้นทุนค่าใช้จ่ายเรื่องการปรับอากาศในระยะยาวด้วยระบบ HVAC

นอกจากห้องอบและห้องบดแล้ว ในโรงบดยังประกอบไปด้วย ห้องล้าง ห้องชั่ง ห้องพักสมุนไพร ห้องเก็บสมุนไพร และห้องอื่น ๆอีกหลากหลายห้อง ในทุก ๆ ส่วนเราได้ติดตั้งระบบ HVAC อย่างทั่วถึง เพื่อควบคุมอุณหภูมิโดยไม่ต้องติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (Air-Conditioner) การเลือกใช้ระบบ HVAC นี้ถือเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยการลดภาระค่าใช้จ่ายในส่วนการปรับอากาศได้เป็นอย่างดีในระยะยาวเตรียมพร้อมสู่วันข้างหน้าด้วยงานระบบและการตกแต่งภายในที่ได้มาตรฐาน

ระบบห้องความดัน (Pressure System) เป็นอีกระบบสําคัญระบบหนึ่งสําหรับระบบโรงงาน ในโรงบดนี้เลือกติดตั้งระบบห้องความดันเช่นกัน เพื่อลดการปนเปื้อนทางชีวภาพที่อาจส่งผลต่อสายการผลิต ตลอดจนคุณภาพของตัวยาสมุนไพรในส่วนงานอื่น ๆ พวกเรา SUN POWER ได้ดูแลทั้งเรื่องระบบไฟฟ้าและงานตกแต่งภายใน โดยเรา

ออกแบบและติดตั้งอย่างคํานึงการขอรับรองระบบมาตรฐานสากล และรองรับการขยับขยายในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นงานพื้น PU (Polyurethane Floor) ระบบไฟส่องสว่าง งานกั้นผนัง ISOWALL แผ่นฉนวนมากคุณสมบัติรวมไปถึงงานประตูต่างๆ

หากคุณกำลังมองหาผู้เชียวชาญบริการออกแบบและติดตั้งระบบโรงงานผ่านมาตรฐานอุตสาหกรรม ติดต่อเราได้ที่นี่
บริษัท SUN POWER Engineering & Service
มีวิศวกรผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ให้คำแนะนำ
ติดต่อเราได้ที่

Facebook : SUN Power engineering & serviceLine@ : @SunPower-enEmail : info@sunpower-en.co.th


0 views0 comments